1 Comment

Heldere analyse.

Links zegt dat morgen alles beter wordt, rechts zegt dat gisteren alles beter was. Beiden vergeten dat mensen vandaag moeten leven.

Het is veelzeggend dat Links begon te rotten toen het 'andere' communistische systeem begon te falen. Veel van de verworvenheden die links wist te realiseren waren weinig meer dan angstige concessies die de status quo machten deden om een socialistische revolutie voor te zijn. Zelfs een ijzervreter als Bismarck gaf hieraan toe.

We komen nu in een vergelijkbare situatie.

De wereld is in tweeën aan het splitsen met aan de ene kant de gevestigde westerse neo-liberale machten met aan de andere kant de rest van de wereld die in vele opzichten in een rap tempo het westen aan het voorbijstreven is.

Deze angst voor China (en de rest van de niet westerse 85%) zou een nieuwe ruimte kunnen creëren voor klassiek links. Er kunnen concessies afgedwongen worden door te wijzen op het feit dat we de status quo niet hoeven te blijven steunen - er zijn alternatieven die nu beter lijken te functioneren dan onze samenleving.

Expand full comment